Utökad
Teammodell

Förstärk ditt team med kompetens du saknar

Alternativ till outsourcing: 

Extended Team Modell

IT-outsourcing är en gångbar affärsmodell som syftar till att minska kostnaderna för mjukvaruutveckling. Genom att anlita en teknisk partner, behöver du inte bygga ditt eget interna team. Men vad händer om du redan har ett, men saknar en specifik roll eller kompetens för det projektet?


Om du vidareutvecklar en produkt, utvecklar en ny funktion, skalar din verksamhet, kanske du behöver lite extra hjälp. För projekt där det inte är lönsamt att anställa någon eller några för att fylla en lucka, överväg en utökad teammodell.


Precis som med IT-outsourcing måste du hitta ett mjukvaruhus med ett team av proffs som är redo att gå med i ditt projekt. I det här fallet behöver du dock inte anställa hela deras team – bara de roller du saknar hos dig. Upptäck fördelarna med detta tillvägagångssätt.

Få tillgång till IT-proffs, snabbt

Fördelar

Leverera ditt projekt i tid, utan kostsam och tidskrävande rekryteringsprocess.

Item

Fyll tomrummet

Item

Smidigt sätt

Item

Behovsanpassad utökning

Item

Behåll kontrollen

Item

Starta snabbt

Item

Optimera kostnaderna

Digital transformation tvingar företag att anställa IT-proffs, antingen internt eller för att genomföra specifika projekt.

Snabba upp leveransen

Utvärdera ditt team och få tillgång till de kompetenser du inte har.

Item

Utvärdera ditt team

Bestäm först vem i ditt team som kan vara med i projektet.

Item

Få tillgång till topptalanger

Få tillgång till de roller du saknar för detta specifika projekt.

Item

Påskynda projektleveransen

Starta ditt projekt snabbt, utan kostsam rekrytering och igångkörning

Vad är Extended Team Model?

Enligt Statista (https://www.statista.com), är bank, finans, SaaS-lösningar, konsulttjänster, hälsovård och media – förutom IT-branschen själv – branscherna som anställer flest mjukvaruutvecklare. Fler företag, särskilt inom dessa områden, har redan idag åtminstone ett team av utvecklare för att stödja sina projekt.


För engångsprojekt som överskrider deras kapacitet kommer dessa företag inte att anLITA hela team. Därför är IT-outsourcing inte ett hållbart alternativ för dem. Om du är ett av dessa företag, är chansen stor att du bara behöver stöd från ett mindre team eller kanske bara en enda person.


Om så är fallet är utökad teammodell en lösning för dig. DET är en praxis att endast ta in de roller du behöver, för det projekt du behöver.

Behåll kontroll över projektleverans

Att behålla kontrollen över ett projekt är ett av de vanligaste orosmomenten för företag som söker IT-outsourcingpartner. För att undvika dyra misstag och leverans av dålig kvalitet, måste du inhämta information om potentiella leverantörer innan du ens informerar om din idé.


Med Extended Team Model behåller du kontroll över din projektleverans internt. En mjukvaruutvecklare anlitad externt som en förstärkning av ditt team, arbetar inom dina strukturer och processer, enligt din projektledningsmetodik.

Företaget som du anlitar en specialist från, måste anpassa sig till din organisation och upprätthåller kommunikation som passar dina möten och deadlines.

Hur välja?

Att välja ett utökat team liknar processen som att hitta att hitta en outsourcingpartner. Utvärdera företagets portfölj eller fallstudier, kontrollera referenser från tidigare kunder, studera deras företagsprofiler och till och med mjukvaruutvecklares CV.


Helst bör de, efter att ha skickat dem en kortfattad information om ditt projekt, ska de återkomma till dig med sin process och förslag, men också frågor för att fördjupa sin förståelse för din idé, så att de kan komma fram med en lösning som är anpassad till dig.


Sammantaget, här är en snabb checklista över vad du ska leta efter:

Publikationer – se om de aktivt delar sin kunskap och expertis

Branscherkännanden – har de inkluderats av erkända företag eller media?

Kundreferens – kan du hitta referenser från deras tidigare eller nuvarande kunder?

Engelska kunskaper – är deras språkkunskaper tillräckliga för att samarbeta med ditt team?

Vi kan gå med i ditt projekt för att stödja ditt team

Item

Krav

Analysera, förstå, klargöra.

Item

Utveckling

Utveckling eller implementering.

Item

Stöd

 Ständigt hjälpa och förbättra.

Kostnader för utveckling av programvara

På samma sätt som anpassad mjukvaruutveckling, beror anställningen av ett utökat team mestadels på komplexiteten i ditt projekt. För att beräkna denna kostnad kommer leverantören att ta hänsyn till timpriset och tjänstgöringstiden för teammedlemmar som valts för projektet och även uppskatta projektets varaktighet.


Beroende på företaget eller dina preferenser kan faktureringsmetoden inkludera tid och material eller ett fast pris. Den första är en typisk metod för produktutveckling, eftersom du betalar exakt för det levererade arbetet. Detta tillvägagångssätt är mer flexibelt för att ändra projektomfattning, men det kan påverka leveranstid och budget.


Fastpriskontraktet förutsätter att omfattningen inte kommer att förändras, vilket överför risken till leverantören.

Vi är ditt team av mjukvaruutvecklare

På SoftwareHut är vi ett team av 300+ erfarna mjukvaruutvecklare, redo att utveckla eller implementera din programvara. Med över 200 projekt levererade till våra kunder kan vi vårt hantverk när det kommer till anpassad mjukvaruutveckling.


Vi är ett utökat team, vilket innebär att vi kan gå med i ditt projekt när som helst och arbeta hand i hand med dina interna mjukvaruutvecklare. Har du inget team? Det är ok, eftersom vi kan ta oss an hela projekt åt dig.

 

300+ IT-proffs Mer än 200 projekt levererade 96 % kundnöjdhet

IT-proffs

levererade projekt

kundnöjdhet

Har du några frågor?

Vårt team har svaren du behöver. Vi är redo att ta itu med alla frågor du kan ha när du tar nästa steg.

Utökad Team Model definition

Extended Team Model, även kallad Team Augmentation (utökning) , är ett sätt för att utöka ditt interna team för att leverera projekt för vilket det inte är lönsamt att anställa personal permanent.


Projektutvecklingen förblir intern, med dina teammedlemmar fortfarande ansvariga för sina uppdrag. Specialister, tillfälligt anlitade som konsulter från en leverantör, går med i ditt team och arbetar tillsammans med sina uppgifter, och de faktureras vanligtvis per arbetad timme.


Denna praxis beskrivs ofta som ett alternativ till IT-outsourcing och är ett snabbt sätt att skala ditt teams kapacitet.

Är Extended Team Model bättre än Outsourcing?

Extended Team Model är ett alternativ till IT-outsourcing, men dessa två förblir hållbara lösningar i olika scenarier.


Om du redan har ett internt team men saknar specifika specialister för ett projekt och du inte vill anställa nya medarbetare på heltid, är det en bra idé att utöka ditt team med denna metod.


Å andra sidan, om du inte har ett team eller vill att ditt projekt ska levereras helt externt, är IT-outsourcing fortfarande god praxis för mjukvaruutveckling.

Fördelarna med Exteded Team Model

Den främsta fördelen med att välja Extended Team Model är bygger på snabb tillgång till topptalanger. Om du bara vill fylla tomrummet i ditt interna team för ett projekt eller till och med dess del, kommer valet av Extended Team att hjälpa dig att komma igång snabbt.

Andra förmåner inkluderar:

• Flexibilitet – du bestämmer vilka roller du behöver och när

• Kontroll – du fortsätter att hantera projektet internt

• Skalbarhet – vid behov kan du anlita fler specialister

• Kostnadsoptimering – du behöver inte lägga pengar på rekryteringsprocessen

Anställ bästa mjukvaruutvecklare